Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.berezowscy.pasaz24pl jest własnością firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Berezowski, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski we Oławie, pod numerem NIP 912-000-04-15, REGON 93151156.
Dane korespondencyjne: PHU Piotr Berezowski ; 55-200 Oława; Godzikowice 14a
Dane kontaktowe: e-mail:
biuro@berezowscy.pl


§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania wpłat przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz zakupy w niniejszym sklepie nie wymagają rejestracji.


§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz podanie jego danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do złożenia Zamówienia.
    2. Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru i/lub ograniczenia dostępu do zasobów Sklepu Internetowego w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.


§ 3 Informacje o produktach

 
1. Informacje o produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia     umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie dostępne w Sklepie Internetowym Firmy PHU Piotr Berezowski stanowią jego własność i są wolne od wad ( chyba, że są one opisane w karcie produktu ) 

3. Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu Internetowego  :
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.
 


§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście wybrać opcję „odbiór osobisty”
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres wraz z numerem telefonu, na który ma nastąpić dostawa produktu.
3. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu kurierem.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu oferty zawarcia umowy
sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany przez Klienta) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w
stosunku do Klienta, który  co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
8. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5 Czas realizacji zamówień

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu nie dłuższym niż 48h od momentu zaksięgowania płatności w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia, oraz do 3-4 dni roboczych, gdy zamówiony towar jest kierowany do produkcji.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej, pod adres wskazany przez Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, a także z przyczyn niezależnych od sprzedawcy - opóźnienia firm kurierskich.

§ 6 Warunki reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie oraz jego wymiany na właściwy dla zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, w ciągu 2 dni od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu telefonicznie o jej wykryciu, oraz odesłaniu reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu bez widocznych śladów użytkowania, montażu, przeróbek itp.
2. Sklep Internetowy w możliwie najszybszym czasie ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego produktu/ów, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy PHU Piotr Berezowski, Godzikowice 14a, 55-200 Oława wraz z opisem reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                                         5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad i odeśle go Klientowi na własny koszt. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sklep zwróci należność za reklamowany Towar niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Sklep Internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 7 Warunki gwarancji


Jeśli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient ma prawo skorzystać według swojego wyboru z:
a) uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora)
b) uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową.
c) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć
reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.


§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy


1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się ze Sklepem Internetowym telefonicznie lub mailowo na adres biuro@berezowscy.pl .
2.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Sklep Internetowy wykonał w
pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia telefonicznie oraz na piśmie w terminie 1 dnia od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, a Sklep je potwierdził.


§ 9 Zwrot należności Klientom


1. Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane osobiście i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone:
- za pomocą przelewu, pomniejszone o koszt wysyłki do Klienta
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, pomniejszone o koszt wysyłki do Klienta.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności
za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.


§ 10 Dane osobowe


1. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm., w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu berezowscy.pasaz24.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient dobrowolnie podaje swoje dane, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Klient Sklepu ma prawo do poprawiania ich swoich danych osobowych oraz żądania usunięcia poprzez wysłanie maila na adres biuro@berezowscy.pl z prośbą o usunięcie swoich danych z bazy Sklepu.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności
przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub
rozbudowy Sklepu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia, a także innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania błędnych danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 144, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r., Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz.271 z późn. zm.
7. Firma PHU Piotr Berezowski, zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

SŁOWNICZEK:
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego berezowscy.pasaz24.pl, dokonująca zakupów.
Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formy płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą

Witryna stworzona na platformie